Υποτροφίες και Παροχές

Κατόπιν εισήγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού, παρέχονται δύο υποτροφίες που καλύπτουν το ετήσιο κόστος διδάκτρων για σπουδές στον τομέα της κλασσικής μουσικής.

Οι σπουδαστές του ωδείου μας:

  • έχουν την δυνατότητα να μελετούν στις αίθουσες διδασκαλίας και να χρησιμοποιούν τα όργανα του ωδείου
  • έχουν δικαίωμα έκπτωσης στην αγορά μουσικών οργάνων και βιβλίων με τους συνεργαζόμενους μουσικούς οίκους
  • μπορούν να συμμετέχουν στα σεμινάρια του ωδείου με έκπτωση και να παρακολουθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις με μειωμένο εισιτήριο επιδεικνύοντας την σπουδαστική τους κάρτα
  • ειδική έκπτωση 5% σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων σε δύο δόσεις (Σεπτέμβριος και Ιανουάριος)
  • έκπτωση 10% για σπουδές σε δεύτερο όργανο
  • έκπτωση 10% σε πολύτεκνες οικογένειες

 


 
 
Δείτε επίσης:


Copyright 2019 © Ωδείο Ζωγράφου Γεώργιος Πολιτόπουλος
Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων